üsna Sünonüümid


Üsna Sünonüümid Määrsõna Vorm

  • mõõdukalt, seda kenasti, pigem pisut, passably.
  • õigustatult, võrdselt, erapooletult, ühtlaselt, tublisti.
  • täiesti, täiesti põhjalikult, väga oluliselt, positiivselt, tõesti, täpselt, peaaegu täielikult, enamasti, üsna.
üsna Sünonüüm Lingid: mõõdukalt, ühtlaselt, tublisti, positiivselt, tõesti, täpselt, enamasti, üsna,

üsna Antonüümid