Kihelema Sünonüümid


Kihelema Sünonüümid Nimisõna Vorm

  • kihelema, nõelamine, värin, põnevus, värisema, chill, sügelema, kõdi, tuimus, põksuma.

Kihelema Sünonüümid Verb Vorm

  • tinkle, kõlksuma, sõrmus, ping, kellamäng, plink, ting, prickle, kõdi, värisema, värin, hammustada, sting.
  • torkima.
Kihelema Sünonüüm Lingid: kihelema, värin, põnevus, värisema, chill, sügelema, kõdi, põksuma, tinkle, kõlksuma, kellamäng, kõdi, värisema, värin, hammustada, sting,