Advokaat Antonüümid


Advokaat Antonüümid Nimisõna Vorm

  • vastane, kriitik, vaenlane.

Advokaat Antonüümid Verb Vorm

  • seista, heidutada, võidelda.

Advokaat Sünonüümid