Advokaat Antonüümid


Advokaat Sünonüümid Nimisõna Vorm

  • vastane, kriitik, vaenlane.

Advokaat Sünonüümid Verb Vorm

  • seista, heidutada, võidelda.

Advokaat Sünonüümid