Absoluutne Antonüümid


Absoluutne Antonüümid Omadussõna Vorm

  • ebatäiuslik, puudulik, katkendlikud, lahjendatud.
  • osaline, piiratud, tingimisi.
  • tingimuslikud, oletuslikud, ajutised.

Absoluutne Sünonüümid