Abistada Antonüümid


Abistada Sünonüümid Verb Vorm

  • järelevalvet, käsk, võtta vastutus, juhib, suunab.
  • takistada, takistavad, sabotaaž, foolium, nurjata.

Abistada Sünonüümid