Abikaasa Antonüümid


Abikaasa Antonüümid Verb Vorm

  • jäätmete jääme, mitmesuguseid, laiali hajumine, hajutada.

Abikaasa Sünonüümid