Aadel Antonüümid


Aadel Antonüümid Nimisõna Vorm

  • baseness, amoraalsus, argus, üro usaldusväärsust.
  • lowliness, hägustunud, lihtsus, insignificance.

Aadel Sünonüümid